perjantaina, elokuuta 18, 2006

TV2006: paneeli teknologian saatavuudesta

Paneelissa mukana Jose Cordeiro, Giulio Prisco, James Hughes, Riccardo Campa ja William Sims Bainbridge.

Jose Cordeiro: teknologia tasaa maailman epätasa-arvoa. Kännyköiden, internetin ja tietokoneiden saatavuus on parantunut merkittävästi ja se lisää ihmisten mahdollisuuksia, esimerkkinä 100 dollarin kannettava.

Giulio Prisco: informaation saatavuus edistää ihmisten tietoisuutta omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan.

James Hughes: enemmistön moraalivaatimukset eivät saisi rajoittaa niiden yksilöiden oikeutta pidentää elämäänsä, jotka sitä omalla riskillään haluavat tehdä. Poliittiset päätökset oleellisia, jotta teknologian kehitystä tukevia muutoksia saataisiin aikaan: esim. avoin wifi.

Riccardo Campa: julkisen vallan säädeltävä teknologian tuomaa eriarvoisuutta, jotta se jää mahdollisimman pieneksi. On pienempi ongelma kärsiä Lamborghinin puutteesta kuin eliniän lyhyydestä naapuriin verrattuna.

William Sims Bainbridge: Kehitykstä tärkeää ohjata oleellisiin ja järkeviin suuntiin.

Nyt yleistä keskustelua teknologian saatavuudesta. Tällähän hetkellä eriarvoisuus esimerkiksi koulutuksen, terveydenhuollon ja modernien energiapalvelujen saatavuudesta on niin merkittävää, että eriarvoisuus elämänpidentämisterapioiden saatavuuden suhteen ei ehkä vaikuttaisi mihinkään. Monet maat ovat niin rajusti lukossa sisällissodissa, korruptiossa, valuuttansa epävakaudessa ja investointien puutteessa, että epätasapainotilanne ei käytännössä voi muuttua, vaikka teollisuusmaiden parhaiden aivojen käyttöikä pidentyisikin (millä siis olisi positiiviset kilpailukykyvaikutuksensa).

Lähetykset päättyvät tähän, pää ei kestä tätä livebloggausta, koska en kykene editoimaan kuunnellessani tekstejä sille tasolle kun millä ihmiskielen pitäisi olla, menee muuten kaikki keskustelu aina ohi.

Ei kommentteja: